bn

Chattogram district upazila list?

Answer(১):- Chattogram district upazila list: - ১) Rangunia ২) Sitakunda ৩) Mirsharai ৪) Patiya ৫) Sandwip ৬) Banshkhali ৭) Boalkhali ৮) Anwara ৯) Chandanaish ১০) Satkania ১১) Lohagara ১২) Hathazari ১৩) Fatikchhari ১৪) Raozan ১৫) Karnafuli ১৬) Jelashodor

Learn More:-

Copyright © 2018 Rongtuli Choice Info