bn

Gopalganj Sadar upazila union list?

Answer(১):- Gopalganj Sadar upazila union list: - ১) Jalalabad ২) Shuktail ৩) Chandradighalia ৪) Gopinathpur ৫) Paikkandi ৬) Urfi ৭) Lotifpur ৮) Satpar ৯) Sahapur ১০) Horidaspur ১১) Ulpur ১২) Nizra ১৩) Karpara ১৪) Durgapur ১৫) Kajulia ১৬) Majhigati ১৭) Roghunathpur ১৮) Gobra ১৯) Borashi ২০) Kati ২১) Boultali

Learn More:-

Copyright © 2018 Rongtuli Choice Info